April 2017: Onze nieuwe identiteit

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Burgerzaken staat aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Het A+O fonds Gemeenten en de NVVB willen gemeenten ondersteunen in de uitdaging die voor hen ligt. Samen namen wij daarom het initiatief voor een onderzoek om de toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Er is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en een groot aantal deskundigen zijn geinterviewd, ondersteund door een breed samengestelde begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, Rijksoverheid en bedrijfsleven.  

Met de publicatie van het boek, als prachtig deelresultaat, willen we u -gemeenten- informeren over de komende ontwikkelingen zodat het bestuur, management, medewerkers en de OR hier tijdig op kunnen anticiperen. In het verlengde daarvan hopen we u komend jaar met maandelijkse bijdragen te inspireren om de transformatie aan te grijpen voor een kwaliteitsslag, door de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Ook de komende jaren ondersteunen het A+O fonds Gemeenten en de NVVB gemeenten waar nodig bij het vormgeven van de Nieuwe Identiteit van Burgerzaken