Juli 2017: Operatie BRP

De 'Operatie BRP' was een programma dat nieuwe centrale voorzieningen voor de BRP ontwikkelde. Gekozen was voor een nieuw gegevensmodel en centrale opslag van de persoonsgegevens in plaats van lokale opslag bij gemeenten. Gemeenten zouden aansluiten als bijhouders en beschikken over Burgerzakenmodules van waaruit zij bijhoudingen dan konden uitvoeren. De nieuwe centrale voorzieningen zouden de gemeenten beschermen op het gebied van bijhouding door de toepassing van bedrijfsregels.

De maand (juli 2017) van operatie BRP valt (per toeval) samen met de berichtgeving omtrent het besluit van het kabinet om met het programma Operatie BRP te stoppen. Een vernietigend rapport van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) was de directe aanleiding.

De minister wil het programma ordentelijk stoppen. Dat betekent dat er tijd genomen wordt om interbestuurlijk te overleggen (met VNG en afnemersorganisaties), dat hetgeen ontwikkeld en gebouwd is zorgvuldig wordt bewaard en dat bekeken wordt welke onderdelen van hetgeen klaar is mogelijk op enigerlei wijze toch nog van nut kan zijn.

Operatie BRP zal worden beëindigd en dat is een triest moment voor de Burgerzakenwereld waarin zovelen van u enorm veel tijd en inzet hebben geleverd om mee te helpen en te denken bij de broodnodige vernieuwing van de bevolkingsadministratie. Een triest moment ook, omdat doelstellingen die ooit waren geformuleerd, nu nog langer op zich laten wachten. De stappen die gezet moeten worden om ooit toch tot een nieuwe BRP te komen zullen wellicht een veelvoud kosten van de middelen die nodig waren om het programma succesvol af te ronden. De NVVB vindt dit zonde. Zonde van de tijd en van het geld dat er al in was geïnvesteerd.

Op deze pagina lees je de laatste ontwikkelingen en bijbehorende stukken.