September 2017: Verkiezingen

De wijze waarop gemeenten verkiezingen organiseren staat borg voor een veilig stemproces, zodat iedere stemgerechtigde anoniem en in alle vrijheid zijn of haar stem kan uitbrengen. Gemeenten vervaardigen kiesregisters, regelen stemlokalen, benoemen de stembureauleden en verwerken uitslagen van de stemmingen.

De maand september 2017 staat bij de NVVB in het teken van verkiezingen. Op deze pagina publiceren wij deze maand interessante artikelen die in het teken staan van het thema verkiezingen.

Woensdag 13 september 2017

  • Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen voerden de Twentse gemeenten Borne en Hof van Twente voor de tweede keer een exeperiment uit met centrale stemopneming. Lees alles in het artikel dat in afgelopen B&R verscheen.
  • Mensen met een beperking hebben het recht om zelfstandig te stemmen. Dit geldt niet alleen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar obstakels die mensen met een beperking ervaren bij verkiezingen. Lees het hele artikel.

Woensdag 27 september 2017

Op woensdag 20 september jl. hebben wij, samen met de VNG, een geslaagde ledenbijeenkomst gehad over de modernisering van het verkiezingsproces. We hebben veel input ontvangen die wij nu gaan omzetten naar agendapunten die we meenemen tijdens ons gesprek met het ministerie van BZK en de Kiesraad. Bekijk hier de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, maken we dat bekend middels deze website en digitale nieuwsbrief.