Adreskwaliteit en (mogelijke) adresfraude

De NVVB besteedt veel aandacht aan het tegengaan en voorkomen van adresfraude. Als gegevensbeheerders staan gemeenten voor een steeds grotere uitdaging om goede kwaliteit te waarborgen. Hiervoor is samenwerking met andere partijen – waaronder andere gemeenten, Manifestpartijen en gebruikers – van groot belang. Daarom treden we op als verbinder tussen de betrokken partijen, en participeren in projecten ter verbetering van de adreskwaliteit en om adresfraude tegen te gaan. De NVVB treedt op als belangenbehartiger waar het gaat om de rol van gemeenten op het gebied van adreskwaliteit en opsporen van adresfraude. De NVVB zoekt altijd naar de integrale visie en rondom het thema fraude relateert zij hierbij projecten rondom adresfraude en identiteitsfraude aan elkaar.

De NVVB ondersteunt ook initiatieven waarbij andere vormen van dienstverlening adresfraude kunnen tegengaan. Een mooi voorbeeld hiervan is Amsterdam, waar in samenwerking met de gemeentelijke ombudsman een oplossing is gevonden via het briefadres voor jongeren die in de schulden zaten en zich daarom uitschreven uit de BRP. Dit voorbeeld en andere pregnante zaken die vragen om innovatieve oplossingen of nieuwe dienstverleningsvormen, sluiten aan bij de visie die de NVVB heeft. De kwaliteit van gegevens is vanzelfsprekend van belang, maar de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers en ondernemers is net zo relevant. Zowel op het gebied van registratie als op dat van handhaving zijn er vele ontwikkelingen. Het is zaak om deze processen dichter bij elkaar te organiseren, over de ketens heen. Enerzijds om efficiënter en effectiever te kunnen werken, en anderzijds om een betere dienstverlening te verzorgen of handhaving toe te passen. In de kern gaat het om het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening enerzijds en handhaving en fraudebestrijding anderzijds. Door de toenemende digitalisering is het van belang om dit gedachtegoed in het fysieke en het digitale domein te verankeren.