Adreskwaliteit en adres(gerelateerde)fraude

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is inmiddels gegroeid tot een vaste samenwerking op zowel interbestuurlijk als intersectoraal niveau en leidt tot een verhoging van de adreskwaliteit in de BRP en verhoogt tevens de rechtmatigheid van adresgerelateerde regelingen. De landelijke aanpak is geborgd tot 2023. LAA focust zich de komende periode meer op preventie en inbedding van processen. De preventie richt zich op meer bewustwording bij gemeenten, het ontwikkelen van risicoprofielen voor bijvoorbeeld het inschrijven in de BRP en onder andere onderzoek naar verbetering van wet- en regelgeving.

De NVVB pakt een sterke adviesrol om de processen uitvoerbaar te houden voor gemeenten. Daarbij legt de NVVB ook steeds verbinding met andere projecten en initiatieven om processen de digitaliseren en/of de dienstverlening te verbeteren. De NVVB ondersteunt LAA bij het onderzoeken en ondersteunen van intergemeentelijke en binnengemeentelijke samenwerking.

Door actieve deelname aan het Operationeel Overleg, de ‘Gouwzee-groep’ (tactisch overleg) en de Stuurgroep van LAA is de NVVB sterk vertegenwoordigd.

De NVVB werkt in 2018 samen met haar partners aan een Protocol Adresonderzoek. Hierbij worden ook ontwikkelingen op het gebied van social media meegenomen.