Digitalisering dienstverlening Burgerlijke Stand

De invoering van de digitale geboorteaangifte staat voor de deur. Daarna volgen de stappen digitale afgifte van uittreksels en afschriften van akten van de Burgerlijke Stand en de invoering van de elektronische akte. De BRP bevat digitale informatie over persoonsgegevens, veelal gebaseerd op papieren akten. Wanneer papieren akten worden afgeschaft en de akte-informatie elektronisch gaat worden, moet eerst de discussie worden gevoerd of niet moet worden gekozen voor eenmalige opslag. Persoonsgegevens gegenereerd door de Burgerlijke Stand die organiek worden vastgelegd in de BRP als zijnde elektronische akten.