Elektronische Burgerlijke stand en Integratie Burgerlijke stand – Basisregistratie Personen

Sinds kort is het wettelijk mogelijk gemaakt om digitaal aangifte van overlijden te doen of melding te maken van het voornemen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand zal de komende jaren gefaseerd in werking treden. Op niet al te lange termijn wordt het juridisch mogelijk digitaal aangifte te doen van geboorte. Elke stap in het proces om een elektronische akte te realiseren dient zorgvuldig afgewogen te worden. De NVVB zet zich als belangenbehartiger in om te zorgen dat de implementatie van de nieuwe wettelijke mogelijkheden op een verantwoorde, financieel haalbare en gecoördineerde manier plaatsvindt, met gebruikmaking van zoveel mogelijk gestandaardiseerde toepassingen.

De bedoeling is dat in de laatste fase van de invoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand de elektronische akte wordt geïntroduceerd. De NVVB zou deze stap willen overslaan en voor de ambtenaar van de burgerlijke stand de nieuwe BRP direct willen inzetten als authentieke registratie van de burgerlijke stand, naast de huidige reguliere functie van de BRP. Dit vraagt om een herziene verantwoordelijkheidsverdeling en fundamentele wijzigingen in de wetgeving (Burgerlijk Wetboek en Wet BRP).

Indien deze ambitie op de korte termijn niet haalbaar is, dan streeft de NVVB naar de ontwikkeling van een elektronische akte die nauw aansluit op het gegevensmodel dat voor de nieuwe BRP is ontwikkeld. Hoe beter dat lukt, hoe kleiner de stap wordt naar een koppeling van gegevensopslag tussen enerzijds de elektronische akten van de burgerlijke stand en anderzijds de gegevensopslag van de BRP. Dit kan dan een stap zijn naar de volledige integratie van burgerlijke stand en BRP. Het uitgangspunt hierbij is dat, in de aanloop naar een integratie met de BRP, de burgerlijke stand de komende jaren verder zal moderniseren.

De NVVB informeert gemeenten de komende jaren uitvoerig over alle ontwikkelingen op dit gebied. Wij blijven ons inzetten om de bovenstaande wensen van gemeenten te realiseren en waar mogelijk de ontwikkeling te versnellen.