Ontwikkelingen BRP

Rijksniveau

In juli 2017 is de het programma Operatie BRP (oBRP) gestopt. Op Rijksniveau wordt door een commissie van wijzen teruggekeken op de periode van 2009 tot juli 2017. Afronding van dat onderzoek mag in de eerste helft van 2018 verwacht worden. Het Rijk gaat ook bekijken of GBA-V toekomstvast gemaakt kan worden. De vraag is of GBA-V een rol kan spelen in de modernisering van de BRP. Dit laatste is wel onderdeel van het regeerakkoord, dat onder andere zegt dat het e-mailadres in de BRP zal worden opgenomen.
De NVVB is lid van het LOBIR-overleg waarin RvIG spreekt met de softwareleveranciers van Burgerzakensystemen. Onderwerp zijn de Logisch Ontwerp GBA-wijzigingen. De NVVB is tevens lid van het Gebruikersoverleg BRP. Dit orgaan adviseert de minister over onder meer LO-wijzigingen.

Regeerakkoord

De nieuwe regering heeft in haar regeerakkoord staan dat ze de BRP wil moderniseren. De vraag is ‘hoe dan?’, nu in juli 2017 Operatie BRP is stopgezet. BZK gaat zelf onderzoek hiernaar doen. De NVVB pakt een sterke adviesrol.