Privacy

In mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De NVVB wil in kaart brengen wat dit betekent voor de mensen en processen binnen het burgerzakendomein om vervolgens de leden te kunnen voorzien van advies.

Privacy en informatiebeveiliging hebben onlosmakelijk met elkaar te maken. Los van de noodzakelijk technische beveiliging van persoonsgegevens zijn de organisatie van de beveiligingsprocessen en de mensen in de uitvoering die zich bewust moeten zijn van informatieveiligheid voor de NVVB van groot belang. In het kader van ENSIA en de BIG wil de NVVB verkennen welke ondersteunende rol zij kan vervullen voor de leden.