Digitalisering verkiezingsproces

De NVVB zet zich in voor een optimaal en digitaal verkiezingsproces. De NVVB doelt hiermee op het algehele verkiezingsproces en niet enkel op het uitbrengen van een digitale stem. Samen met de Kiesraad zal de NVVB onderzoeken of het gehele proces, van begin tot eind, gedigitaliseerd kan worden. Hiervoor zoekt de NVVB naar voorbeelden, en treedt op als belangenbehartiger en beïnvloeder door aan te tonen dat een elektronisch verkiezingsproces mogelijk is. Daarbij zoekt de NVVB nauwe samenwerking met partners, zoals de VNG en de Kiesraad.

De NVVB houdt hierbij oog voor een veilig proces en een wat de gemeenten betreft goede financiële dekking bij de inrichting van een nieuw proces. De NVVB neemt geen genoegen met suboptimalisatie-keuzes, zoals het invoeren van een stemmenprinter. Deze suboptimalisatie levert te weinig op voor Nederlandse burgers, en ook voor de gewenste efficiëntie in het algehele verkiezingsproces. Wat niet wegneemt dat de NVVB zich bij dergelijke keuzes en stappen optimaal opwerpt als belangenbehartiger, ondersteuner en ontzorger van de gemeenten.

Bij de organisatie van de verkiezingen zet de NVVB zich in voor een geintegreerde oplossing binnen het softwarelandschap bij gemeenten.