Herziening Kieswet

Het is voor gemeenten noodzakelijk om tot een zo efficiƫnt mogelijk verkiezingsproces te komen. Hiervoor kunnen we binnen de huidige wettelijke kaders zoeken naar optimalisatie, maar de komende jaren willen we ernaar streven om ook mogelijkheden te zoeken buiten de huidige wettelijke kaders. De NVVB wil zich hiervoor inzetten richting het verantwoordelijke ministerie, waarbij we waar gewenst ook ondersteuning willen bieden. Om de genoemde prioriteiten te behalen, is er een algehele herziening van de Kieswet noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat wet- en regelgeving ondersteuning moet bieden aan het democratisch bestel en aan de efficiƫntie en effectiviteit van het verkiezingsproces.