Raadgevend Referendum

Het eerste referendum is een feit. Het is niet uitgesloten dat er de komende jaren nog vele zullen volgen. De NVVB trekt samen met de VNG op om de financiële vergoeding aan gemeenten voor deze referenda te bespreken met het Rijk, om zo gezamenlijk te komen tot een passende financiële regeling. De NVVB ondersteunt en faciliteert gemeenten bij vragen over de inrichting van het referendum. Ook zal de NVVB zich inzetten om een eerste digitaliseringspilot te realiseren bij een beperkt aantal gemeenten. Dit zijn gemeenten die hebben aangegeven zelf te willen starten met de benodigde innovatie, oftewel de innovatie die er nodig is om de gemaakte onkosten per verkiezing of referendum te reduceren, maar waarbij wel altijd rekening wordt gehouden met zowel de nodige betrouwbaarheid en kwaliteit van het verkiezingsproces als de rol en bescherming van de kiezer.