Raadgevend Referendum

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Wet Raadgevend Referendum (WRR) wordt ingetrokken: “Het Raadgevend Referendum was geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun hiervoor is inmiddels afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht..<>.. De wet Raadgevend Referendum wordt ingetrokken.” 

Dit betekent waarschijnlijk dat het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018 over de WIV (Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) het laatste nationaal referendum is dat gemeenten organiseren.