Raadgevend Referendum

Het eerste raadgevend referendum is geweest. Het is niet uitgesloten dat er de komende jaren nog vele zullen volgen. In de eerste evaluatie van het eerste referendum blijkt dat er naar verwachting weinig gewijzigd gaat worden aan de Wet raadgevend referendum. Het onderzoek naar de financiële vergoeding heeft plaatsgevonden en de laatste onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk vinden nog plaats. Het is nu niet te voorspellen met hoeveel referenda een gemeente per jaar te maken gaat krijgen.