Selectietool stembureau voorzitters

De druk op het verkiezingsproces neemt toe, het proces moet transparant zijn, de processen-verbaal foutloos en de uitslag onbetwistbaar. De voorzitter heeft hierin een essentiële rol. Het is dus belangrijk dat de voorzitter goed gekwalificeerd is voor zijn taken. De NVVB biedt daarom in samenwerking met het ministerie van BZK de Quick Scan aan.

Wat is de Quick Scan?

De Quick Scan is een tool voor de selectie van (plaatsvervangend) voorzitters voor de verkiezingen in 2019. Door gebruik te maken van de Quick Scan kunt u voorzitters selecteren op basis van hun competenties en capaciteiten. Door deze twee onderdelen te testen blijkt of een voorzitter in staat is om het talent te ontwikkelen om naar behoren te functioneren op het stembureau. Dit talent ontwikkelen ze daarna onder andere door middel van de opleiding.

De testen

De Quick Scan bestaat uit twee online testen.

  • De competentietest test op 7 competenties: Leidinggevende capaciteit, communicatieve vaardigheid, zich bewust van rol en verantwoordelijkheden, besluitvaardig, stressbestendig, organisatorisch vermogen en flexibiliteit.
  • De capaciteitentest bestaat uit een abstracte en numerieke test.  

Het maken van de testen duurt ongeveer 30 minuten per deelnemer.

Na het maken van de testen ontvangen de deelnemers een rapport met de testuitslagen. De deelnemer kan zelf kiezen of hij deze wil delen met de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of de deelnemer wordt ingezet als voorzitter.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Hieronder valt het ter beschikking stellen van de Quick Scan en het gebruik van de licenties, met een maximum van 3.725 licenties voor alle deelnemende gemeenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Quick Scan, stuur dan een mail naar sanne.sterenborg@denhaag.nl en saloua.zambib@denhaag.nl. De contactpersonen zijn bij het project betrokken vanuit de gemeente Den Haag, maar de Quick Scan is een product van de NVVB in samenwerking met BZK. U ontvangt van de contactpersonen dan meer informatie.

Aanmelden voor deelname aan de Quick Scan kan tot uiterlijk 11 januari 2019 (ook per mail naar bovengenoemde contactpersonen).