Verkiezingsagenda 2021

Om scherp te krijgen wat er namens de gemeenten op de agenda moet komen, hebben de VNG en NVVB in 2017 een themabijeenkomst georganiseerd met gemeenten. De output van de bijeenkomst vormt de basis voor het opstellen van een Verkiezingsagenda 2021 (het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen, zoals het nu gepland staat). De agenda dient als basis voor de gesprekken met BZK en de Kiesraad om verbeteringen in het verkiezingsproces en de Kieswet door te kunnen voeren. De verkiezingsagenda verschijnt na besluitvorming begin 2018. Onderwerpen van de agenda zullen onder andere de digitalisering, stembiljetten en kwaliteit zijn.