Wijzigingen Kieswet

De Kieswet zal ook voor de Europese en Waterschapsverkiezingen van 2019 worden aangepast. De NVVB vervult een adviesrol en houdt de uitvoerbaarheid van het proces van gemeenten sterk in de gaten.