NVVB Lidmaatschap

Wilt u ook de voordelen van een NVVB lidmaatschap ervaren? Word dan nu Lid!

De NVVB kent de volgende lidmaatschappen:

Individueel lidmaatschap

Het individueel lidmaatschap is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de thema’s Identiteitsmanagement, Persoonsinformatiemanagement, Verkiezingen en Dienstverlening & Innovatie. Individuele leden ontvangen zes keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht. De kosten voor een individueel lidmaatschap vanaf €34,50 per jaar. 

Gemeentelijk lidmaatschap

Gemeentelijke leden kunnen in hun contact met de Rijksoverheid een beroep doen op de belangenbehartiging van de NVVB. Voor individuele vragen en adviezen kunnen ze terecht bij het NVVB Adviesbureau. Gemeentelijke leden ontvangen zes keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht. Bekijk de contributie voor uw gemeente.

Adreswijziging

Bij verhuizing kunt u uw nieuwe adresgegevens doorgeven via nvvb@nvvb.nl. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Beëindigen van het lidmaatschap

Individuele lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar. Uw opzegging dient vóór 1 november bij de NVVB binnen te zijn. Na 1 november loopt het lidmaatschap nog een kalenderjaar door. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, uiteraard voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en uw adresgegevens. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 

Overige lidmaatschappen worden ook aangegaan voor de periode van 1 jaar, maar dienen vóór 1 juli te worden opgezegd. Na 1 juli loopt het lidmaatschap naast het lopende jaar nog een kalenderjaar door. U kunt het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, uiteraard voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en de adresgegevens. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.