ALV 2017

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) –de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a) het jaarverslag, jaarrekening en verantwoording;
b) voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
c) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor devergadering

Sinds 2013 wordt aan het eind van het kalenderjaar nog een ALV georganiseerd (in november of december), gecombineerd met het jaardiner. Hierbij wordt de begroting en de agenda voor het komende jaar besproken en vastgesteld.

Afgelopen ALV vond plaats op 7 december 2017 in Amersfoort. De bijgehorende stukken staan hieronder:

De volgende ALV vindt plaats tijdens het NVVB Congres 2018, op 18 of 19 april 2018.