Persoonsinformatievoorziening

Als adviseur van het (Dagelijks) Bestuur houdt de commissie Persoonsinformatievoorziening zich bezig met strategische ontwikkelingen in het persoonsinformatiebeleid en de daarmee samenhangende thema’s. De commissie adviseert en denkt mee over aanpassingen in wet- en regelgeving en processen, daar waar het gaat om de vastlegging en verstrekking van persoonsinformatie.

Voorzitter
Paul van Meggelen
gemeente Rotterdam
Leden
Arjan Altena
gemeente Hengelo
Esther Petray
RvIG
Geert Deenen
gemeente Helmond
Martijn van der Linden
gemeente Nijmegen
Mieke Hensen
gemeente Den Bosch
Nicolien van den Bedum
gemeente Hilversum
Peter Kuijmans
gemeente Zwijndrecht
Peter Tollenaar
gemeente Ede
Strategisch adviseur:
Ronald Zijlstra
Portefeuillehouder DB:
Henk van Dijkhuizen