Werkgroepen

CRIB

Zij heeft een coördinerende rol voor het krijgen van overzicht voor alle initiatieven op het terrein van het registreren van slachtoffers bij rampen en onderscheiden daarbij de ‘zelfredzamen’ en ‘niet zelfredzamen’. Zij voert hiervoor overleg met belanghebbende partijen zoals het landelijk opererende Veiligheidsberaad en GHOR Nederland.

Voorzitter
Dick Cuvelier
gemeente Haarlemmermeer
023-5676372
d.cuvelier@haarlemmermeer.nl
Leden
Arie Jansen
gemeente Rotterdam
Dick van Veen
gemeente Zwolle
Ellis Klaij
gemeente Zoetermeer
Hans Roijmans
gemeente Eindhoven
Jan Taal
gemeente Den Haag
John Rutten
gemeente Kerkrade
Piet Bakker
gemeente Midden Drenthe
Rob Kalse
gemeente Amsterdam

Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP

Zij is verantwoordelijk voor de actualisering van het ‘schema schriftelijke gegevensverstrekkingen’ dat de NVVB biedt ter ondersteuning aan de gemeentelijke leden. In een incidenteel geval geven zij advies over schriftelijke verstrekkingen uit de BRP.

Leden
Hans van den Bovenkamp
gemeente Overbetuwe
Michel Vink
gemeente Utrecht
Sylvia van Gilst
gemeente Rotterdam
Ton Kassenaar
DBI Amsterdam

Werkgroep Modellenboek

Leden
Bas van Beusekom
gemeente Utrecht
Carola Knots
gemeente Haarlemmermeer
Edwin van Benthem
gemeente Amsterdam
Ester Vissers
Gemeente Breda
Henny Krielaart
gemeente Ede
Marcia Ulrich
gemeente Rotterdam
Maurice Gordijn
gemeente Maastricht
Rob van der Velde
gemeente Den Haag
Suna Bozkurt
gemeente Zaanstad

Werkgroep Nederlandse Nationaliteit

Deze werkgroep richt zich op vraagstukken op het gebied van de Nederlandse nationaliteit. En dan met name op de procedures rondom naturalisatie en optie. Ook worden de leden van de werkgroep betrokken bij het tot stand komen van de WBN berichten. Er vind ten minste twee maal per jaar een overleg plaats waarbij ook de IND aanschuift. Doel van deze bijeenkomsten is het signaleren en oplossen van knelpunten in de dagelijkse praktijk op dit specifieke gebied.

Leden
Deusa Evora-Ramos
gemeente Rotterdam
Fadim Polat
gemeente Breda
Johan van den Broek
gemeente Den Bosch
José Guit
gemeente Amsterdam
Louk Smeets
gemeente Roermond
Ronald Drinkwaard
gemeente Utrecht
Sukran Topaloglu
gemeente Den Haag
Yuenyee Wong
IND