Agenda 2019 - 2020

De Agenda 2019 - 2020 kan gezien worden als een kaderdocument. Hierin wordt door het bestuur de koers voor de komende jaren aangegeven. De uitvoering wordt geconcretiseerd in werkplannen, welke ter informatie op de website van de NVVB worden gepubliceerd.

Download: Meerjarenagenda 2019-2020 (2,3 MB)