Agenda 2017 - 2019

De Agenda 2017 - 2019 met de ondertitel ‘Samen meer resultaat’ kan gezien worden als een kaderdocument. Hierin wordt door het bestuur de koers voor de komende jaren aangegeven. De uitvoering wordt geconcretiseerd in werkplannen, welke ter informatie op de website van de NVVB worden gepubliceerd.

Download:  Meerjarenagenda 2017-2019 (1,7 MB)