Collectieve actie voor teruggaaf leges identiteitskaart

Identiteitsmanagement

Veel gemeenten hebben een brief ontvangen waarin de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) namens burgers leges voor een Nederlandse identiteitskaart terugvordert. U kunt deze brief per belanghebbende afdoen met behulp van het stappenplan en de voorbeeldbrieven die de VNG medio december 2011 publiceerden.

De SMCO voert collectief actie voor teruggaaf van betaalde leges voor een Nederlandse identiteitskaart. Veel gemeenten hebben hierover begin februari 2012 een brief ontvangen. De SMCO beroept zich namens belanghebbenden op onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking. Dat betekent dat sprake is van een civiele vordering.

Aanleiding voor de terugvordering
Aanleiding voor de terugvordering is de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011, LJN: BQ4105. De Hoge Raad beslist daarin dat het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van een Nederlandse identiteitskaart geen dienstverlening is waarvoor gemeenten leges kunnen heffen.

Nu wel legesheffing mogelijk
Gemeenten kunnen sinds 22 september 2011 weer leges heffen voor de identiteitskaart. Met terugwerkende kracht tot en met 22 september 2011 is een reparatiewet in werking getreden (Wet van 13 oktober 2011, Stb. 415). De VNG heeft de modelverordening leges aangepast.

Behandeling de brief
Gemeenten die de brief hebben ontvangen, kunnen deze afdoen met behulp van het stappenplan en de voorbeeldbrieven die de VNG op 15 december 2011 hebben gepubliceerd.