Europese Commissie en Verenigde Naties

De afgelopen jaren is de NVVB regelmatig uitgenodigd om te adviseren of presenteren tijdens vergaderingen van commissies van de Europese Commissie (EC) of uitvoeringsorganisaties van de Verenigde Naties (VN). Door de ontstane samenwerking met IDnext is het mogelijk om structureel een bijdrage te leveren aan de EC en VN. De NVVB thema’s zijn ook over de grenzen relevant en Nederland wordt vaak gezien als betrouwbare en krachtige partner. Een partner die de NVVB en IDnext kunnen en willen zijn voor de EC en VN. Uiteindelijke doel van deelname is vanzelfsprekend meerwaarde creëren voor de Nederlands achterban en het, inhoudelijk en praktisch, verder helpen van de genoemde instituties. De NVVB wil tegen deze achtergrond een mogelijke rol in relatie tot de EC en VN verder onderzoeken en afhankelijk van de uitkomst hiervoor zo nodig een specifieke strategie bepalen.