Procura - SIM

VOOR EEN BETROUWBARE LOKALE OVERHEID

Digitalisering biedt gemeenten enorme kansen om data efficiënter te beheren en te benutten. Procura helpt digitale administraties aantoonbaar op orde te houden en optimaal te ontsluiten. Ook ontzorgen we gemeenten bij het organiseren van verkiezingen. Verder bieden we een breed portfolio aan hoogwaardige papieren producten. Op al deze terreinen helpen we gemeenten hetzelfde doel te bereiken: een betrouwbare partner zijn voor burgers en bedrijven.

ONZE EIGEN OPERATIE BRP

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd. Met alle partners (gemeenten, leveranciers en netwerkorganisaties) werken we samen aan de realisatie. Conxillium (waar Procura onder valt) tekende als koploper het Common Ground groeipact. Met het tekenen van dit groeipact spreken partijen af actief samen te werken om de Common Ground aanbevelingen samen waar te maken. Procura zet nu een volgende stap. Wij gaan een open BRP realiseren voor alle inwoners van Nederland.