Centric

De samenleving verandert. Publieke dienstverlening ook, want deze wordt steeds meer afgestemd op de behoefte van de inwoners. Zij regelen bijna alles met hun smartphone en verlangen van gemeenten dezelfde dienstverlening als van commerciële bedrijven: vlot, efficiënt en betrouwbaar. Of het nu gaat om digitaliseren, vergaande integraties of landelijke ontwikkelingen. Met Centric Burgerzaken spelen we nadrukkelijk in op de veranderende publieke dienstverlening. Maar wel met de menselijke maat, want bij Burgerzaken heeft iedereen zijn eigen verhaal.

Digitaal inclusieve dienstverlening

Voor de digitale inwoners levert Centric intelligente eDiensten. Klantgerichte dienstverlening die past bij deze tijd: altijd, overal, op ieder device en in meerdere talen beschikbaar. Met mooie, handige features als online betalen, bijlagen uploaden en digitaal ondertekenen. Dus zo gepiept!

Veranderende werkzaamheden

De rol van medewerkers Burgerzaken verschuift van uitvoerend naar faciliterend, controlerend en meer gericht op kwaliteitszorg en - waar nodig - op maatwerk aan burgers. Ze typen niets meer over, want de eDiensten ondersteunen het volledige aanvraag- en aangifteproces. Inclusief de automatische verwerking in Centric Burgerzaken, het aanmaken van een zaak in het zaaksysteem en het opslaan van documenten in het DMS. Daarnaast digitaliseren wij voor hen de correspondentie. Met bijvoorbeeld het digitaal verstrekken van uittreksels. Zo houden ze tijd over voor complexere zaken.

Verregaande integraties voor een efficiënt werkproces

Centric Burgerzaken integreert waar mogelijk met andere systemen die de ambtenaar ondersteunen bij de werkzaamheden. Dat betekent dat de applicatie automatisch de onderhanden gegevens uitwisselt met deze systemen. De gegevens zijn daardoor direct beschikbaar in het proces en de ambtenaar kan ze gebruiken zonder van systeem te wisselen of zaken over te typen. Dat voorkomt fouten, overbodige handelingen en het versnelt het proces. Centric Burgerzaken heeft onder andere integraties voor Gezichtsvergelijking en documentcontrole, klantvolgsystemen, kennisbanken, betaalsysteem of zaaksystemen.

Artificial intelligence

De inzet van data en kunstmatige intelligentie (AI) biedt de publieke sector volop kansen om de ambtenaar werk uit handen te nemen en de dienstverlening te optimaliseren. Zo bieden wij intelligente oplossingen voor de Gebruiksanalyse van de  eDiensten,. de automatische controle van online verhuisaangiften (module inzicht) en het digitaliseren van postverhuizingen.

Common Ground? Dat gaat verder dan praten!

Common Ground betekent een stap in de richting van een open, transparante overheid, waarbinnen gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld. Als leverancier boekte Centric al concrete resultaten op het gebied van Common Ground. En dat deden wij in co-creatie met gemeenten die voorop willen lopen. Zo ging de gemeente Den Haag als eerste gemeente live met een eDienst Burgerzaken via 'Haal Centraal'. En de gemeente Rotterdam gebruikt als eerste gemeente in Nederland ZGW-API’s voor de gegevensuitwisseling tussen Centric Burgerzaken en hun zaaksysteem.

‎Open Centric Burgerzaken

De ontwikkeling van Open Centric Burgerzaken heeft doel de gegevens in de Basisregistratie Personen open te stellen. Bijvoorbeeld voor burgers, om hun gegevens in te zien. En voor leveranciers, om toepassingen te bouwen voor gemeenten. Open Centric Burgerzaken voorziet in verschillende soorten API’s: voor het raadplegen van gegevens en voor het indienen van aanvragen en aangiften.