Adviesbureau

Medewerkers bij gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende vragen. De meeste kunnen zij of hun collega’s uitstekend zelf beantwoorden. Maar er zijn ook kwesties die zo specifiek of vakspecialistisch zijn, dat er meer kennis van zaken nodig is om een gedegen antwoord te kunnen geven. In dit soort gevallen kun je contact opnemen met het NVVB Adviesbureau.

Sinds jaar en dag weten de medewerkers Burgerzaken ons goed te vinden als zij vragen hebben over het brede vakgebied van Burgerzaken. Twaalf adviseurs beantwoorden bij toerbeurt alle vragen; jaarlijks zo’n elfduizend. In de tabel hieronder zie je hoeveel vragen er per vakgebied in 2020 binnenkwamen. Vaak zorgt nieuwe wet- en regelgeving voor een piek in het aantal vragen. 

Stage lopen bij het adviesbureau van de NVVB?

Let op: Het Adviesbureau beantwoordt alleen vragen van medewerkers van gemeenten en individuele leden van de NVVB. Burgers kunnen hun vraag aan de eigen gemeente stellen.