Wat doet de NVVB?

De NVVB behartigt sinds 1994 met succes de belangen van haar (gemeentelijke) leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie. De NVVB betrekt de leden actief bij haar werkzaamheden als belangenbehartiger, verbinder, vernieuwer en ontzorger. Lees hier meer informatie over de missie en de visie van de NVVB, de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook de agenda 2019 - 2020. 

Word lid van de NVVB!