Identiteitsmanagement

Identiteitsmanagement behoort samen met persoonsinformatiemanagement tot de belangrijkste thema’s van de vereniging. Naast de fysieke identiteit bestaat er inmiddels ook een digitale identiteit. Een koppeling tussen beide is noodzakelijk, maar vooralsnog is die er niet. Bij dit thema horen onder andere onderwerpen als reisdocumenten, rijbewijzen, eID, digitale identiteit en identiteitsfraude.

De NVVB streeft naar één identiteitsprotocol voor de gehele overheid. Dit houdt in dat de identiteit door de overheid eenmalig en eenduidig wordt vastgesteld, zowel fysiek als digitaal. Uniformiteit is noodzakelijk binnen ieder overheidsonderdeel dat deze vastlegging uitvoert. Zeggenschap van de burger over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, staat hierbij voorop. Burgers hebben – door Europa bepaald – recht op inzage, correctie en om vergeten te worden.

We kijken naar de best practices in Europa. Een aantal Europese landen heeft laten zien voorop te lopen als het gaat om de identiteitsvaststelling, maar ook om de uniformiteit van processen rond reisdocumenten en rijbewijzen. Per onderwerp kan het startpunt – en daarmee het ambitieniveau – per jaar verschillen, het einddoel is echter voor ieder onderwerp gelijk: één gevalideerde identiteit voor de overheid, welke gebruikt kan worden in de private sector om zich te identificeren en wellicht bij het verrichten van transacties. De NVVB zet zich binnen dit kader in als belangenbehartiger, verbinder en vernieuwer, om met en bij de verschillende verantwoordelijke partijen doelstellingen te bereiken. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ambities wat betreft deze portefeuille verhoogd. De NVVB wil meer sturend en coördinerend zijn dan tot nu toe het geval is geweest.

Prioriteiten 2016 - 2018: