Identiteitsmanagement

Identiteitsmanagement behoort samen met persoonsinformatiemanagement tot de belangrijkste thema’s van de vereniging. Naast de fysieke identiteit bestaat er inmiddels ook een digitale identiteit. Een koppeling tussen beide is noodzakelijk, maar vooralsnog is die er niet. Bij dit thema horen onder andere onderwerpen als reisdocumenten, rijbewijzen, eID, digitale identiteit en identiteitsfraude.

De NVVB streeft naar een scheiding tussen baliedienstverlening en de beoordeling van de identiteit inclusief het besluit van ambtenaren om bijvoorbeeld een document uit te geven. Met het oog op fraude is het niet langer wenselijk dat de vaststelling van een identiteit plaatsvindt aan de frontoffice. Door het inrichten van een kwalitatief hoogwaardig identificatieproces in de backoffice zou de overheid met gemeenten als ‘buitendienst’ maximaal voorbereid zijn op de komst van de digitale identiteit. Er moet immers 100% overtuiging zijn dat we deze aan de juiste persoon uitgeven. Het huidige proces is hier onvoldoende op ingericht. Maximaal gebruik van beschikbare technologie is bij de inrichting van een nieuw proces een belangrijk uitgangspunt. In het geval van de overheid wordt een publiek middel in de vorm van een rijbewijs of NIK met eID functionaliteit geïntroduceerd. Vanaf heden is dit bekend als DigiD hoog, naast DigiD laag, midden en substantieel een nieuwe toevoeging aan de ‘DigiD familie’. Zeggenschap van de burger over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, staat hierbij voorop. Burgers hebben – door Europa bepaald – recht op inzage, correctie en om vergeten te worden.

De NVVB kijkt naar de best practices in Europa. Een aantal Europese landen heeft laten zien voorop te lopen als het gaat om de identiteitsvaststelling, maar ook wat betreft de uniformiteit van processen rond reisdocumenten en rijbewijzen. Per onderwerp kan het startpunt – en daarmee het ambitieniveau – per jaar verschillen, het einddoel is echter voor ieder onderwerp gelijk: één gevalideerde identiteit voor de overheid, welke ook gebruikt kan worden in de private sector om zich te identificeren en wellicht bij het verrichten van transacties. De NVVB zet zich binnen dit kader in als belangenbehartiger, verbinder en vernieuwer, om met en bij de verschillende verantwoordelijke partijen doelstellingen te bereiken. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ambities wat betreft deze portefeuille verhoogd. De NVVB wil meer sturend en coördinerend zijn dan tot nu toe het geval is geweest.

Prioriteiten 2017 - 2019: