Identiteitsmanagement

Initiële, fysieke ID-vaststelling

De ID-vaststelling en vastlegging van in Nederland wonende burgers moet volgens de NVVB plaatsvinden bij en door de gemeenten. De NVVB heeft een ID-protocol voor Burgerzakenmedewerkers en -managers ontwikkeld. Waar mogelijk en noodzakelijk informeren wij onze leden over ontwikkelingen in het project Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) en innovaties in processen die betrekking hebben op ID-vaststelling.

Digitale identiteit

Wij streven naar een veilige koppeling tussen de fysieke en digitale identiteit. Een sprekend voorbeeld hiervan is de virtuele identiteit (vID). De NVVB zal gemeenten zo goed mogelijk vertegenwoordigen en informeren over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van een digitale identiteit. Samen met de VNG en VNG-Realisatie maakt de NVVB zich hard voor een goede beproeving van hoe het digitale identiteitsvaststelling proces verloopt en hoe dit versterkt dient te worden.

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid, door een hogere mate van betrouwbaarheid van elektronische identificatiemiddelen (eID). De Wet digitale overleg zal medio 2020 gefaseerd inwerkingtreden. Onze leden worden hierover op de hoogte gehouden. 


ID-middelen 

De NVVB vertegenwoordigd gemeenten bij de ontwikkelingen op het gebied van ID-middelen. Wij denken mee over innovatieve mogelijkheden en toetsen deze aan het strategisch kader van de NVVB.

De eerste afgifte van een ID-middel betreft de koppeling van persoonsgegevens aan fysieke kenmerken van de houder. Het is de corebusiness van burgerzakenmedewerkers om de identiteit van de aanvrager te verifiëren tijdens het aanvraagproces. De NVVB is in gesprek met ketenpartners en gemeenten om zo tot een standpunt te kunnen komen over de eerste afgifte.

 

Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI)

De WTI is ontstaan als een gevolg van de stijgende behoefte van gemeenten en ketenpartners om beter samen te werken in de strijd tegen identiteitsfraude. In 2017 zijn alle tien de WTI regio’s (gelijk aan politieregio’s) in meer of mindere mate actief. De NVVB ondersteunt met name de startende WTI regio’s en ondersteunt ervaren WTI’s door een koppeling te leggen met het landelijk WTI. De NVVB heeft het Landelijk WTI opgestart in 2016 en voorgezeten tot 2019. Vanaf 1 januari 2019 heeft RvIG de voorzittersrol van het landelijk WTI-overleg overgenomen. De NVVB zet zich in voor duidelijkheid en eenduidigheid in werkprocessen en werkafspraken met ketenpartners. De NVVB zorgt daarbij ook voor inbedding van afspraken in de opleiding identiteitsfraude van de PublieksAcademie. Daarbij is er ook aandacht voor de slachtoffers van identiteitsfraude: de NVVB neemt hiervoor deel in het CMI-ketenoverleg (Centraal Meldpunt Identiteitsfraude). De NVVB blijft de verbindende rol spelen tussen de ketenpartners en gemeenten op landelijk niveau. Om deze reden blijven we actief lid van de LWTI (Landelijke Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude).

 

NIEUWSOVERZICHT Identiteitsmanagement