PIVA

De NVVB werkt samen met de eilanden om de benodigde veranderingen te ontwikkelen en ondersteunen, zoals het realiseren van een adequate gegevensuitwisseling binnen en buiten het Caribisch gebied, het realiseren van een basisregistratie Personen en nieuwe dienstverleningsconcepten. Tijdens het twee keer per jaar georganiseerde PIVA-platform (overlegstructuur tussen Caribisch Nederland, de Caribische landen en Nederland) bespreekt men relevante ontwikkelingen op het ‘Burgerzaken’ terrein. De NVVB werkt intensief samen met alle eilanden op het gebied van opleidingen, examens en organisatievraagstukken. Enerzijds door op te treden als bemiddelaar tussen vraag en aanbod, anderzijds door het invullen van de vraag van de eilanden door het leveren van capaciteit, kennis en kunde. De komende jaren zal de NVVB een bijdrage leveren aan de Strategische Agenda Caribisch Nederland en zal onderzocht worden of de eilanden als NVVB afdeling kan worden toegevoegd aan de algemene verenigingsstructuur. Om de samenwerking en de gewenste professionalisering verder vorm te geven zal een NVVB congres in Caribisch Nederland georganiseerd worden.