Internationale partners

In een branche waarbij de uitdagingen van de overheid al snel een internationaal karakter hebben, vraagt het voor de NVVB om connecties in Europa en het vermogen om Europese ontwikkelingen te vertalen naar de Nederlandse praktijk. Daarnaast is de relatie met Caribisch Nederland van belang in de ontwikkeling van de vereniging.

De NVVB ziet haar rol in de Nederlandse en Europese context vooral in belangenbehartiging door beïnvloeding en advisering bij nieuwe wet- en regelgeving, plannen en projecten en in de integrale uitwerking van plannen waar het de praktische uitvoering en sturing van het werk betreft. En als het in het kader van goede belangenbehartiging voor onze leden noodzakelijk is, zijn we ook bereid om soms buiten de geëigende kaders te opereren.