WBN's

Wijzigingsbesluiten van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (WBN)


De WBN staat bij meerdere kennisbanken gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht. De kennisbanken zijn alleen te raadplegen met een acount. 

Indien je geen toegang hebt tot een van deze kennisbanken, kun je de WBN raadplegen via de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

2021/2

Dit WBN treedt op 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende wijzigingen:

  • Bepaalde besluiten in het kader van een naturalisatieverzoek worden per gewone post verzonden en niet aangetekend.
  • Bij intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14, lid 1 RWN staat sinds 1 juli 2019 dat kinderen, die na het Nederlander zijn geworden van de ouder, zijn geboren nooit Nederlander zijn geweest. Nu is toegevoegd dat dit ook geldt voor kinderen, die nadat de ouder Nederlander is geworden, zijn erkend of gewettigd of van wie het ouderschap is vastgesteld, ook nooit Nederlander zijn geworden. Let op! De toelichting onder B is niet volledig. Lees de tekstballon voor de volledige toelichting
  • Bij de toelichting op artikel 14, lid 6 RWN is een voorbeeld 4 toegevoegd om de wettekst te verduidelijken. Let op! De motivering is niet volledig. Lees de tekstballon bij voorbeeld 4 voor de volledige motivering.
  • Model 1.14-1a is opnieuw toegevoegd. Het model was ten onrechte verwijderd.
  • De modellen 1.30 en 2.3 zijn gewijzigd.

2021/1

Toelichting Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Wijziging landenlijst per 8 maart 2021:

  • Griekenland: Er kan meestal afstand worden gedaan, in één geval niet. Griekenland was een C-land.
  • Japan: Er is automatisch verlies bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Japan was een B-land.

2020

WBN 2020/1

WBN 2020/2

WBN 2020/3


WBN 2020/4  rectificatie

 

WBN 2020/5

 

WBN 2020/6