Binnengemeentelijke samenwerking helpt de adreskwaliteit vooruit

De NVVB ondersteunt het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en streeft naar een geborgde binnengemeentelijke samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke domeinen. Dit alles om de signalen vanuit LAA en adresonderzoeken succesvol te behandelen.

De aanpak op landelijk niveau is succesvol en de NVVB ziet duidelijk ook het belang van een binnengemeentelijke aanpak. Het project LAA reikt daarvoor al veel tools aan, zoals de Leidraad Binnengemeentelijke Samenwerking met Adresinformatie, de Juridische Overwegingen daarbij of het Schema Binnengemeentelijke Informatie-uitwisseling. De NVVB beveelt deze tools van harte aan.

De tools en meer informatie over de LAA vind je op de Pleio-deelsite van LAA.

Op deze pagina delen we meer informatie over de binnengemeentelijke samenwerking. Graag roepen we gemeenten op best practises en ‘lessons learned’ te delen met elkaar.

Best practise uit de gemeente Etten-Leur: Project Adresgerelateerde problematiek- Binnengemeentelijke Samenwerking Adreskwaliteit

Project Adresgerelateerde problematiek- Binnengemeentelijke Samenwerking Adreskwaliteit (BSA)
Signalen en grondslagen samenwerking
Adresgerelateerde problematiek

Artikelen over BSA

In Burgerzaken & Recht 2 (april 2019): Binnengemeentelijke samenwerking helpt de adreskwaliteit vooruit

In LAA Magazine 19 (februari 2019): Focus van NVVB voor LAA

Op Naleving.net (12 juni 2019): Etten-Leur pakt adresfraude integraal aan en schakelt met ondermijning en zorg