SEP

Wij zijn SEP

SEP helpt (semi)overheidsinstanties leren leren en ondersteunen op actuele thema’s, door middel van e-learning, trainingen & workshops, software tools (zoals ISMS) en digitale leeromgevingen. Uw organisatie heeft de regie en bij het oplossen van vraagstukken heeft u de keuze of en hoe u hier derden bij betrekt. Dat betekent dat wij samen met u een slimme aanpak opstellen die uw organisatie ontzorgt en ondersteunt. Vanuit deze visie verbinden wij vraagstukken met elkaar, verdiepen we de thema’s en dragen wij bij aan verandering.

Permanent leren

Wij geloven in blended learning. De combinatie van klassikale trainingen en e-learning in een eigen digitale leeromgeving past bij onze visie op leren. Dit maakt plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs mogelijk voor uw organisatie. Daarnaast is permanent leren essentieel voor de ontwikkeling van uw medewerkers. SEP heeft een leercirkel ontwikkeld waarbij herhaling en ‘leren leren’ de kracht is. Wij creëren een leerplan op maat voor uw organisatie, zodat uw budget optimaal wordt besteed aan de onderdelen die voor u van belang zijn.

Informatieveiligheid & privacy

Een belangrijk thema voor SEP is informatieveiligheid & privacy. Wij bieden ondersteuning aan overheidsinstanties om de informatieveiligheid en de privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij door middel van trainingen en workshops, informatiebewustzijntrajecten en opzetten van een ISMS.

De leercirkel

Een lerende organisatie is niet vanzelf lerend. In dit digitale tijdperk is het noodzakelijk om digitale medewerkers te hebben. Dat vraagt een houding van permanent leren: er moet een beweging van ‘leren leren’ op gang worden gebracht in de organisatie. Hiervoor heeft SEP de leercirkel ontwikkeld. Door ‘kop-staart’-interventies en de kracht van herhaling snijden de interventies hout en wordt over de boeg van leren en ontwikkelen een duurzaam resultaat behaald.

SEP ondersteunt en ontzorgt organisaties door middel van het inrichten van leercirkels, waarbij een digitale leeromgeving met een invulling van e-learning onmisbaar is. Ook workshops en trainingen om de kennis van medewerkers te verbreden en te verdiepen zijn van belang.

Netwerkdag

Elk jaar organiseren wij een landelijke netwerkdag met inspirerende workshops en een gevarieerd programma. Daarnaast verzorgen wij verschillende regiobijeenkomsten over diverse thema’s. Schrijf u in voor onze maandbrief om op de hoogte te blijven: www.sep.nl/maandbrief

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.sep.nl

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een presentatie van onze producten en diensten. Mail gerust naar hallo@sep.nl