Ook partner worden?

Tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur van de NVVB worden duidelijke afspraken gemaakt over het partnership met jouw organisatie. Heb je zelf een idee wat beter past bij jouw doelstellingen en budget, neem dan contact op met de NVVB via telefoonnummer 079-3617747. Wij staan je graag te woord over de mogelijkheden.

 

Redenen om partner te worden

1. Betrouwbare en betrokken partner

De NVVB is als belangenbehartiger dé gesprekspartner voor lokale en nationale overheid. De NVVB heeft zich bewezen als kwalitatieve en betrouwbare partner en is direct betrokken bij de continue veranderingen binnen het vakgebied. De aandacht voor de NVVB blijft toenemen in zowel gemeentelijke als Rijkskringen. Daarmee blijft de positie van de NVVB groeien. Door partner te worden laat je zien dat je dezelfde kwaliteit nastreeft en doe je mee bij ontwikkelingen in het vakgebied.

2. Relatiegericht ondernemen

Mensgericht en duurzaam ondernemen, het onderhouden van relaties en het benutten van de kwaliteiten binnen een netwerk. Dit zijn allemaal voorwaarden om beter te presteren en toekomstbestendig te opereren. Door partner te worden heb je toegang tot ons duurzame kennisnetwerk. Hiermee profiteer je van de bij ons en onze lokale, nationale en internationale partners aanwezige kennis. Dit netwerk zorgt ervoor dat je weet welke vragen en behoeften er zijn bij de mensen en organisaties in ons netwerk. Daar kun je je voordeel mee doen!

3. Toekomstbestendige coalities

Dienstverlening blijft een hot item de komende tijd. Meer met minder is daarbij het hoofdthema. Dit vraagt om creatieve oplossingen en een toekomstgerichte en innovatieve houding. Zowel in binnen- als in buitenland leidt dit tot baanbrekende innovaties. De NVVB volgt deze op de voet en levert hier haar bijdrage aan. Samenwerking tussen partners uit het netwerk van de NVVB en verrassende co-creaties tussen publieke en private partijen spelen hierbij een belangrijke rol! Doe je mee?

Interesse? Neem dan contact op met John de Ruiter