NVVB Lidmaatschap

Wil je ook de voordelen van een NVVB lidmaatschap ervaren? Word dan nu Lid!

De NVVB kent de volgende lidmaatschappen:

Individueel lidmaatschap

Het individueel lidmaatschap is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de thema’s Identiteitsmanagement, Persoonsinformatiemanagement, Verkiezingen en Dienstverlening & Innovatie. Individuele leden ontvangen zes keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht. De kosten voor een individueel lidmaatschap beginnen vanaf €34,50 per jaar. 

Gemeentelijk lidmaatschap

Gemeentelijke leden kunnen in hun contact met de Rijksoverheid een beroep doen op de belangenbehartiging van de NVVB. Voor individuele vragen en adviezen kunnen ze terecht bij het NVVB Adviesbureau. Gemeentelijke leden ontvangen zes keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht. Bekijk de hier de contributie voor jouw gemeente.

Adreswijziging

Bij verhuizing kan je jouw nieuwe adresgegevens doorgeven via nvvb@nvvb.nl. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Beëindigen van het lidmaatschap

Individuele lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar. Jouw opzegging dient vóór 1 november bij de NVVB binnen te zijn. Na 1 november loopt het lidmaatschap nog een kalenderjaar door. Je kunt jouw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en de adresgegevens. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 

Overige lidmaatschappen worden ook aangegaan voor de periode van 1 jaar, maar dienen vóór 1 juli te worden opgezegd. Na 1 juli loopt het lidmaatschap naast het lopende jaar nog een kalenderjaar door. Je kan het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en de adresgegevens. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.