Regiobijeenkomsten

De vijf verschillende afdelingen van de NVVB organiseren regelmatig regiocongressen, vergaderingen en themabijeenkomsten. Bekijk per afdeling welke events er in jouw regio worden georganiseerd.