NVVB Adviescommissies

De NVVB is er voor en door leden. Een constructieve samenwerking met ketenpartners is daarom van wezenlijk belang. Sterker nog, het bestuur van de NVVB kan niet functioneren zonder de ondersteuning van actieve leden. Vanuit een aantal vaste adviescommissies helpen zij bij de beleidsvoorbereiding en adviseren zij het bestuur. Commissievoorzitters kunnen besluiten ad hoc werkgroepen en projectcommissies in het leven te roepen voor specifieke onderwerpen.