Verkiezingen

Het verkiezingsproces is al enige tijd aan flinke veranderingen onderhevig. Actueel zijn op dit moment de aanpassing van de wettelijke modellen en de ontwikkeling van een nieuw stembiljet. De commissie verkiezingen adviseert het bestuur over alle aspecten die te maken hebben met dit proces en de veranderingen die plaatsvinden. De commissie fungeert tegelijkertijd als vraagbaak voor individuele leden. De Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn bij de vergaderingen van de commissie vertegenwoordigd.

Voorzitter
Eric Goossens
gemeente Breda
076-5293027
evc.goossens@breda.nl
Leden
Ay Ming Josaputra
gemeente Rotterdam
Cass Kamp
gemeente Venray
Eefje van der Heijden
gemeente Maasdriel
Jan Cees Noord
gemeente Groningen
Jolanda Vermeulen
gemeente Midden Delfland
Tiny van Barneveld
gemeente Utrecht
Strategisch adviseur:
Viana van Diepen
Portefeuillehouder DB:
Henk van Dijkhuizen