Adviescommissie Verkiezingen

Het verkiezingsproces is al enige tijd aan flinke veranderingen onderhevig. Actueel zijn op dit moment de aanpassing van de wettelijke modellen en de ontwikkeling van een nieuw stembiljet. De adviescommissie verkiezingen adviseert het bestuur over alle aspecten die te maken hebben met dit proces en de veranderingen die plaatsvinden. De adviescommissie fungeert tegelijkertijd als vraagbaak voor individuele leden. De Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn bij de vergaderingen van de adviescommissie vertegenwoordigd.

Voorzitter
Eric Goossens
gemeente Breda
076-5293027
evc.goossens@breda.nl
Leden
Bert Kuijer
gemeente Amersfoort
Bonne Wesseling
gemeente ’s-Hertogenbosch
Danielle Snip
gemeente Tynaarlo
Iris Smits
gemeente Helmond
Jolanda Vermeulen
gemeente Midden-Delfland
Marcel Snip
gemeente Groningen
Michiel Brouwer
gemeente Raalte
Ruud Lak
gemeente Middelburg
Tiny van Barneveld
gemeente Utrecht
Strategisch adviseur:
Stephanie Daudeij
Portefeuillehouder DB:
Henk van Dijkhuizen