Ontwikkelingen BRP

In juli 2017 is het programma Operatie BRP (oBRP) gestopt. Op Rijksniveau is door een commissie van wijzen teruggekeken op de periode van 2009 tot juli 2017. Afronding van dat onderzoek heeft geresulteerd in een rapport aan de Tweede Kamer. In de brief van de staatssecretaris van BZK is meegedeeld dat de bedrijfszekerheid van de huidige centrale voorzieningen (zoals GBA-V) voor 5 tot 7 jaar geborgd is.

De modernisering van de BRP is onderdeel van het regeerakkoord, dat onder andere ook bevat dat het e-mailadres in de BRP zal worden opgenomen.

De NVVB is lid van het Gebruikersoverleg BRP en lid van de daaronder functionerende werkgroepen. Het Gebruikersoverleg BRP adviseert de staatssecretaris over onder andere de uitvoering van de BRP-wetgeving, de kwaliteit van de BRP en de financiering.
De NVVB is tevens lid van het LOBIR-overleg waarin RvIG spreekt met de softwareleveranciers van Burgerzakensystemen. Onderwerp zijn de Logisch Ontwerp GBA-wijzigingen.

Vanaf 2018 is een werkgroep gestart om scenario’s uit te werken voor de toekomst van de BRP. De NVVB is sterk vertegenwoordigd in deze werkgroep. De staatssecretaris van BZK zal in 2020 de Tweede Kamer informeren over deze scenario’s. Duidelijk zal dan worden hoe de ambities voor de BRP in de toekomst eruit zien.