Algemene voorwaarden

De NVVB treedt in drie verschillende rollen op naar externe partners.

1. In de rol als opdrachtgever bij het inkopen van goederen of diensten:  Algemene voorwaarden NVVB als opdrachtgever

2. In de rol als opdrachtnemer, waarbij de NVVB diensten of goederen aanbiedt aan gemeenten of overige partijen:  Algemene voorwaarden NVVB als opdrachtnemer

3. In de rol als organisator van diverse congressen, waarbij specifieke afspraken worden gemaakt met betrokken partijen: Algemene voorwaarden NVVB als congresorganisator