Statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging is wettelijk verplicht statuten te hebben. In de statuten is geregeld hoe de vereniging is vormgegeven. Het huishoudelijk reglement  is een nadere uitwerking van de statuten.