ORIBI id-solutions

Goede samenwerking begint met een goed ID! Dat is het uitgangspunt van de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) én ORIBI id-solutions. De NVVB is gericht op zoek naar innovatieve partners die graag de handen in één willen slaan om de uitdagingen, die de afdelingen burgerzaken krijgen voorgeschoteld, aan te gaan. Dienstverlening moet sneller, beter en de burger dient als individu centraal te staan. Uiteraard valt of staat dit met een juiste vaststelling van de identiteit. ORIBI id-solutions en de NVVB gaan deze uitdagingen gezamenlijk aan!

ORIBI id-solutions is met id-burger een onmisbare speler binnen de gemeenten. Ruim 180 gemeenten gebruiken id-burger om de identiteit van burgers vast te stellen. De innovatieve manier waarop een identiteit wordt vastgesteld spreekt veel gemeenten aan. Snelle documentcontrole aangevuld met gezichtsvergelijking (om look-a-like fraude tegen te gaan) zijn welkom aan de balie tijdens het identificatieproces. Het programma Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) maakt ook gebruik van de geavanceerde technologie van ORIBI. Het partnerschap met de NVVB is logisch, de NVVB behartigt immers de belangen van alle Nederlandse gemeenten.

Bekijk de volgende documentatie: