Raad van advies

De Raad van Advies adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de missie, visie, ambities en strategie van de vereniging. Hierbij hoort de ontwikkeling en positionering van de NVVB en haar thema’s.