Netwerkbijeenkomst leidinggevenden nieuw in het vak Burgerzaken

We krijgen steeds vaker van leidinggevenden die nieuw zijn in het vak Burgerzaken te horen dat zij meer informatie willen krijgen over vakinhoudelijke thema’s en wat de toekomst in petto heeft. Tevens bereikten ons signalen van medewerkers dat er behoefte is om op hoofdlijnen leidinggevenden bij te praten over Burgerzaken als vak. Daarom organiseren we bij voldoende animo regelmatig bijeenkomsten waarin we deze mensen meenemen in de geschiedenis van de NVVB, het vakgebied Burgerzaken, de ontwikkelingen en de toekomst.

Het zullen antwoorden zijn op vragen als 'Welke concrete taken kunnen Burgerzaken medewerkers verwachten? Hoe moet ik een fatsoenlijk personeelsbeleid voeren? Wat voor medewerkers heb ik nodig en hoe laat ik mijn medewerkers het beste presteren? Welke opleidingen moeten medewerkers doen? Wat doet de NVVB PublieksAcademie? Hoe kan ik het beste de transformatie organiseren? Wat gaat er met de rijbewijzen en reisdocumenten gebeuren? Wat is LAA en WTI? Welke andere ontwikkelingen zijn er nog meer waar ik rekening mee moet houden?'

Programma

09.30-10.00 uur    Inloop
10.00-10.15 uur    Opening
10.15-10.45 uur    Voorstelrondje
10.45-11-15 uur    Wat is de NVVB?
11.15-12.15 uur    Persoonsinformatiemanagement
12.15-13.15 uur    Lunch en netwerken
13.15-14.15 uur    Identiteitsmanagement
14.15-14.45 uur    Verkiezingen
14.45- 16.00 uur   Team van de Toekomst
16.00-16.30 uur    Afsluiting met een netwerkborrel

Kosten

De kosten voor de bijeenkomst leidinggevenden nieuw in het vak Burgerzaken bedragen €50,00 per persoon excl. BTW. Dit is inclusief lunch en borrel. 

Locatie en datum

Op dit moment staat er een bijeenkomst gepland bij de gemeente Overbetuwe.

Inschrijven kan hier