NVVB partners

NVVB Partnerships

Binnen de NVVB is de structuur en invulling van de zogenoemde ‘partnerships’ onderwerp van evaluatie geweest. De NVVB heeft haar visie op het werkgebied Burgerzaken vernieuwd en de focus op haar rol en positie daarbij aangescherpt. In dat kader is tevens gekeken naar mogelijkheden om meer inhoudelijk rendement te kunnen halen uit de samenwerking met het bedrijfsleven en andere ketenpartners. Er is vanuit onze relaties met name behoefte uitgesproken aan meer flexibiliteit en tevens meer verdieping van de samenwerking.

De NVVB heeft op basis van deze ontwikkelingen een nieuwe filosofie gedefinieerd voor de partnerships. Die komt op het volgende neer:

  • Voor de NVVB is een partner ook een partner van onze leden en ons netwerk.
  • De kernwaarden van een partnership zijn: zichtbaarheid, ontmoeting en verdieping.
  • Een partnership is meer dan een marketinginstrument. De toegevoegde waarde zit in de betrokkenheid bij Burgerzaken en het delen van kennis en ervaring.
  • Wij willen meer de samenwerking opzoeken met onze partners en werken aan een (nog) langduriger relatie.
  • Een partnership betekent wederzijds commitment met behoud van eigen verantwoordelijkheid.
  • Binnen het NVVB-platform respecteren partners elkaar en elkaars afspraken met de NVVB.
  • De NVVB is volstrekt onafhankelijk in haar advisering aan leden, andere overheden en uitvoeringsinstanties op haar werkgebied. Daardoor is zij juist een betrouwbare partner.

Deze nieuwe filosofie heeft geleid tot een nieuwe opzet van de partnerships. Interesse? Neem dan contact op met John de Ruiter.  Hij bespreekt graag de mogelijkheden.

NVVB Partners 2024