NVVB Webinars

NVVB Webinars nieuwe wet gezamenlijk gezag na erkenning

De NVVB organiseert samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid een tweetal webinars over de wet gezamenlijk gezag door erkenning. In de webinar vertelt Sebastiaan Rood vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarom deze wet nodig is en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Xander Seijs en Eric Gubbels van het NVVB Adviesbureau leggen uit wat de wet betekent voor de praktijk van Burgerzaken. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen via de chat. 
 
In de eerste, algemene webinar wordt uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt en hoe deze moet worden toegepast. Via deze webinar willen wij jou voorbereiden om 1 januari aan de slag te gaan met de nieuwe regels.
In de tweede, verdiepende webinar wordt ingegaan op bijzonderheden en uitzonderingsgronden, en op de toepassing van het Internationaal Privaatrecht.
 
Beide webinars worden tweemaal gegeven.

Webinar 1: Inleiding erkenning en gezag
Dinsdag 4 oktober van 13.30 - 15.00 uur 
Donderdag 13 oktober van 13.30 - 15.00 uur (herhaling)
 
Webinar 2: Verdieping erkenning en gezag
Donderdag 3 november van 13.30 - 15.00 uur
Donderdag 24 november van 10.30 - 12.00 uur (herhaling)
 
Bij de verdiepende webinar wordt ervan uitgegaan dat je de webinar inleiding erkenning en gezag al hebt gevolgd, of bekend bent met de presentatie die op de NVVB-regiocongressen is verzorgd. 
 
Heb je voorafgaand aan de webinar al vragen dan kun je deze stellen via het webformulier van het NVVB Adviesbureau.
 
Onze leden (individuele leden en medewerkers bij een gemeente) mogen (gratis) deelnemen aan deze webinar. Ben je dus individueel lid van de NVVB of werkzaam bij een Nederlandse gemeente, dan kun je jezelf aanmelden voor deze webinar. Val jij niet onder deze groep, dan kun je deze webinar helaas niet volgen. Schrijf je hier in.