Thema's

De NVVB is hét aanspreekpunt voor de thema’s persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie en behartigt de belangen van de (gemeentelijke) leden op deze gebieden.

Hier leest u per thema welke onderwerpen ze omvatten en wat de prioriteiten zijn voor de jaren 2017 – 2019.