Privacy en informatiebeveiliging

De NVVB wil door blijven gaan met het ophalen en verspreiden van informatie over ontwikkelingen omtrent privacy en informatiebeveiliging. Los van de noodzakelijke technische beveiliging van persoonsgegevens zijn de mensen in de uitvoering die zich bewust moeten zijn van informatieveiligheid voor de NVVB namelijk van groot belang.

Via de nieuwsbrief, vakblad Burgerzaken & Recht en congressen worden o.a. best practices van gemeenten en (juridische) informatie gedeeld over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy en informatiebeveiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een veilig netwerk voor e-mailverkeer. De NVVB wil in samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) hierin de leden kunnen voorzien van advies.