EVS

De EVS richt zich op tal van activiteiten die een directe relatie hebben met de NVVB thema’s. Gedacht kan worden aan rechtsvergelijking, kennisuitwisseling en het bevorderen van uitwisseling van persoonsgegevens. De samenwerking met de EU op het gebied van personen- en familierecht en persoonsregistraties is relevant.

Om aan te blijven sluiten op de uitdagingen van de Europese Commissie wil ook de EVS zich doorontwikkelen. In the General Assembly (algemeen bestuur) van de EVS is dit jaar besloten tot een verbreding van visie en missie, vergelijkbaar met die van de NVVB, maar dan op Europees niveau. De EVS evolueert daarmee inhoudelijk van een European Association of Registrars naar European Association of Public Services. De deelnemende landen (België, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Schotland, Slovenië, Slowakije en Zwitserland) hebben het belang onderkend om op Europees niveau onder de vlag van de EVS ook de belangenbehartiging te organiseren voor thema’s als identiteitsmanagement, identiteitsfraude, e-dienstverlening, digitale uitwisseling van persoonsgegevens, documentfraude, privacy en innovatie in dienstverlening. Een ontwikkeling die ook van belang is om aanspraak te maken op subsidies en aan te sluiten bij bestaande en nieuwe initiatieven bij de EU.

De zogenoemde “presidency”, vrij vertaald het dagelijks bestuur van de EVS, wordt op dit moment gevormd door Italië, Duitsland en Nederland. Vanuit die positie willen we onze invloed aanwenden voor de belangenbehartiging in Europa en om meer landen te laten toetreden tot de EVS.

Website EVS