Organisatie

De organisatie van de NVVB bestaat uit een landelijk bestuur, dagelijks bestuur, afdelingen en het bureau. Het bestuur bepaalt de doelen en strategie van de NVVB. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de bestuurlijke strategische keuzes. De afdelingen acteren op lokaal niveau. Het bureau van de NVVB is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur en de bedrijfsvoering van de vereniging. Daarnaast zijn er verschillende commissies en werkgroepen actief. 

Sinds 2014 is tevens de Raad van Advies actief. Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de missie, visie, ambities en strategie van de vereniging. 

Het Adviesbureau kan jouw vragen beantwoorden die zo vakspecialistisch of specifiek zijn, dat er meer kennis van zaken nodig is om een gedegen antwoord te kunnen geven.