Team van de Toekomst regiobijeenkomsten

Het programma Team van de Toekomst is door de NVVB in het leven geroepen om haar leden te helpen nadenken over de toekomst en zich hierop voor te bereiden. Waar sta je nu als gemeente en waar wil je naartoe? Deze bijeenkomsten zijn bedoelt voor leidinggevenden en teamcoördinatoren. 

Programma

15.00-15.10 uur    Welkom

15.10-16.10 uur    Voorstellen en delen waar iedereen nu staat cq mee bezig is

16.10-17.00 uur    De toekomst en ontwikkelingen
Hoe ziet Burgerzaken eruit in 2024? Gaat alles digitaal of is er juist meer contact? Heeft Burgerzaken een loket op het gemeentehuis of gaat Burgerzaken naar de inwoners toe, bijvoorbeeld in het wijkcentrum? Welke producten heeft Burgerzaken in 2024? En worden die op dezelfde wijze gemaakt als nu? Is er één grote organisatie Burgerzaken voor een aantal gemeenten samen? Of wordt Burgerzaken het loket van één gemeente met meer taken? Of??

17.00-17.30 uur    Ronde tafel gesprekken
De deelnemers worden in groepen ingedeeld en gaan met elkaar in gesprek over een onderwerp. De onderwerpen worden verdeeld over de tafels. De onderwerpen zijn:

  1. Willen we regionaal meer gaan samenwerken?
  2. Moeten we bezuinigen of juist investeren?
  3. Wat zijn de risico’s van de gemeenten?
  4. Hoe houden we alle informatie bij?

17.30-17.45 uur    Plenaire terugkoppeling per tafel

17.45-18.15 uur    Avondeten en netwerken

18.15-19.00 uur    Programma Team van de Toekomst
De NVVB schetst in een aantal grote lijnen waar de NVVB al mee bezig is, welke hulpmiddelen er zijn om medewerkers van gemeenten te ondersteunen in hun werkzaamheden en wat er is bereikt. Ook de stappen uit het programma Team van de Toekomst worden besproken. Tevens wordt er aangegeven waar de NVVB de gemeenten kan helpen met het opstarten van dit traject om te komen tot opleidingsplannen.

19.00-19.45 uur    Ronde tafelgesprekken (in groepen)
De deelnemers worden in groepen ingedeeld en gaan met elkaar in gesprek over een onderwerp. De onderwerpen worden verdeeld over de tafels. De onderwerpen zijn:

  1. Waar hebben wij als gemeente behoefte aan ?
  2. Wat zijn de risico’s?
  3. Waar kan de NVVB ons bij helpen?
  4. Waar kunnen we elkaar versterken / helpen?
  5. Hoe maak ik een goed opleidingsplan?

19.45-19.55 uur    Plenaire terugkoppeling per tafel

19.55-20.00 uur    Sluiting en korte evaluatie

Kosten

Deelname is kosteloos voor NVVB-leden.

Locaties

Dinsdag 3 september
Gemeente Hardinxveld Giessendam
Raadhuisplein 1
Hardinxveld-Giessendam

We zijn nog op zoek naar gastgemeenten. Vindt jouw gemeente het leuk om deze bijeenkomst te organiseren voor medewerkers Burgerzaken van de eigen gemeente én omliggende gemeenten, stuur dan een e-mail naar evenementen@nvvb.nl. En wie weet vindt er volgend jaar een Team van de Toekomst regiobijeenkomst bij jouw gemeente plaats.