Verkiezingen

Het verkiezingsproces is de ruggengraat van onze democratie. Gemeenten hebben een zeer belangrijke rol in de organisatie en uitvoering van verkiezingen. De NVVB probeert hun daar middels advies, belangenbehartiging en informatieverstrekking zo goed mogelijk bij te ondersteunen.

Op termijn streeft de NVVB naar een geheel digitaal verkiezingsproces met in achtneming van een veilig, betrouwbaar, transparant en inclusief proces.

Handzaam stembiljet

De NVVB streeft naar een nieuw model stembiljet dat handzaam is en dat elektronisch kan worden geteld. Wij steunen dan ook het ontwerp wetsvoorstel experimentenwet nieuwe stembiljetten, maar pleiten voor een kortere doorlooptijd van de experimenten en willen nauw betrokken zijn bij het toetsen van de uitvoerbaarheid.

Toegankelijkheid van het verkiezingsproces

Iedere kiesgerechtigden moet zijn of haar stem op een toegankelijk manier uit kunnen brengen. De NVVB vind een toegankelijk verkiezingsproces erg belangrijk. Daarnaast richten wij ons op de uitvoerbaarheid voor gemeenten van het amendement van het Verenigde Naties gehandicaptenverdrag. Het actieplan Toegankelijk Stemmen kan hierin ondersteunen. Daarnaast wil de NVVB het delen van best practices stimuleren, zodat gemeenten van elkaars succes en fouten kunnen leren.

Digitale hulpmiddelen

Het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals de Stembureauapp, en de inzet van nieuwe technologieën in het verkiezingsproces moet gestimuleerd worden.

Transitie Kiesraad

Wij zijn betrokken bij de transitie van de Kiesraad naar een nieuwe verkiezingsautoriteit en zullen onze leden op de hoogte stellen van relevante ontwikkelingen zodra deze bekend kunnen worden gemaakt.

Voldoende tijd voor vaststellen definitieve uitslag

De NVVB is voorstander van het afschaffen van het opmaken van de voorlopige uitslag bij verkiezingen. Om aan het einde van de dag, na de laatste kiezer te stoppen met de werkzaamheden en niet langer te tellen op lijstniveau. Dit doen we de volgende dag geheel in één keer zodat medewerkers (vakmensen en vrijwilligers) op tijd kunnen stoppen, uitrusten en met nieuwe energie de volgende dag de telwerkzaamheden uitvoeren.

NIEUWSOVERZICHT Verkiezingen