Verkiezingen

De afgelopen jaren heeft er weinig vooruitgang op het gebied van innovatie in het verkiezingsproces plaatsgevonden. Tegelijkertijd wordt de NVVB regelmatig bevraagd door gemeenten wanneer er mogelijkheden komen tot modernisering. Deze geluiden komen ook vaak van diverse andere geledingen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en de Wethoudersvereniging. Er zijn landen die laten zien dat elektronische verkiezingen tot de mogelijkheid behoren. De NVVB wil scherp inzetten op vernieuwing in het gehele verkiezingsproces. De techniek is er, de gemeenten willen het en de maatschappij vraagt erom. De NVVB blijft vasthouden aan het toekomstbeeld dat het gehele verkiezingsproces, inclusief stemmen, gedigitaliseerd wordt.

Prioriteiten 2017 - 2019: