Verkiezingen

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn alle partijen (het ministerie van BZK, Kiesraad, gemeenten) het er over eens dat het verkiezingsproces beter en anders moet. Bij de evaluatie van de TK-verkiezingen in 2017 is er afgesproken dat BZK, Kiesraad, VNG en NVVB in overleg gaan over verbeteringen van de Kieswet en het proces in het algemeen.

Prioriteiten 2018 - 2019: